Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

10.02.2017 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ -- Επιστολή προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Αθήνα, 18.1.2017  Α.Π.: 2484 

Υπόψη: κ. Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α. Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων περί ακατάσχετου λογαριασμού λόγω δραματικής μείωσης συντάξεων και μόνιμη ρύθμιση συνολικών δανειακών υποχρεώσεων των μελών μας.

Κύριε Υπουργέ,

Το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας ζητά συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας παρουσιάσουμε το πρόβλημα και τις λύσεις που προτείνουμε σε σχέση με: τον σχεδόν μηδενισμό των ποσών που λαμβάνουμε ως εκκαθάριση από τη σύνταξη, αφού παράλληλα μας παρακρατούνται από το ταμείο και τα ποσά δόσης των στεγαστικών δανείων που έχουμε λάβει.

Οι μειώσεις που έχουν γίνει στους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας, ιδιαίτερα σε εκείνους που βρίσκονται στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, για λόγους ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει η πολιτεία κατά παράβαση των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ και των λόγων για τους οποίους αποδεχθήκαμε την πρόωρη συνταξιοδότησή μας, είναι πολύ μεγαλύτερες αναλογικά με άλλους συνταξιούχους. Το σωρευτικό μέγεθος των μειώσεων σε πολλές περιπτώσεις φθάνει στο 80% της αρχικά απονεμιθείσας ή προβλεπόμενης σύνταξης.

Παράλληλα όλοι σχεδόν οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας έχουν λάβει μακροχρόνια στεγαστικά δάνεια τα οποία αποπληρώνονται από την σύνταξή τους. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των δανείων είναι "στεγαστικά δάνεια προσωπικού" που διέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση του 1984. Για τα δάνεια αυτά η παρακράτηση της δόσης γίνεται απ' ευθείας από το ασφαλιστικό ταμείο. Με βάση τη σύμβαση, το ταμείο παρακρατεί απ' ευθείας από τη σύνταξη και αποδίδει στην τράπεζα το σχετικό τοκοχρεολύσιο χωρίς να περνά αυτό από το λογαριασμό του συνταξιούχου-δανειολήπτη.

Μετά και τις πρόσφατες μειώσεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τα δάνεια που έχουν όλοι οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας πολλοί έχουν οδηγηθεί σε απόγνωση, καθώς βρίσκονται πλέον να λαμβάνουν ως ποσό σύνταξης ευτελή ποσά, που δεν αντιστοιχούν ούτε σε "χαρτζιλίκι", και με αυτά καλούνται να ζήσουν για ένα μήνα. Το φαινόμενο να λαμβάνει κάποιος στην τελική εκκαθάριση της σύνταξης ποσά της τάξης μερικών δεκάδων ευρώ  για να ζήσει ένα μήνα είναι πλέον "συνηθισμένο" φαινόμενο μεταξύ μας.

Οι συνθήκες αυτές παραβιάζουν το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή για μια μερίδα εργαζόμενων που έχει συνεισφέρει πολλά, πολύ περισσότερα από άλλες ομάδες εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα και έχει εξοφλήσει έγκαιρα και στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της έναντι των ταμείων.

Από την σχετική έρευνα στην οποία προχωρήσαμε κατανοούμε ότι, με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η διαδικασία του "ακατάσχετου λογαριασμού" για το προβλεπόμενο ποσό των 1.250 € έναντι των τραπεζών, καθώς η παρακράτηση των τοκοχρεολυσίων για τα "στεγαστικά δάνεια προσωπικού" γίνονται απ' ευθείας από το ταμείο με βάση τη σχετική Συλλογική Σύμβαση.

Συνεπώς το πρώτο επείγον που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η αναζήτηση λύσης για να ισχύσει η διαδικασία του "ακατάσχετου λογαριασμού" για τα 1.250 € έναντι των τραπεζών και για τα δάνεια που διέπονται από τη ΣΣΕ 1984.

Παράλληλα εκτός από τα στεγαστικά δάνεια υπάρχουν και πολλαπλά καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες που πρέπει να εξυπηρετούνται από την σύνταξη.  Σωρρευτικά αυτά οδηγούν σε δυσθεώρητες οφειλές προς τις τράπεζες συγκριτικά με τη συνεχή μείωση των συντάξεων. Ποσά δανεισμού που στο παρελθόν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με ευκολία σήμερα είναι θηλιά στο λαιμό των συνταξιούχων όχι γιατί υπερδανείστηκαν, αλλά γιατί η σύνταξή τους μειώθηκε δραματικά, όπως και η συνολική περιουσία τους, χωρίς φυσικά να μειωθούν οι σχετικές δανειακές τους υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα καλούνται συνεχώς να καταβάλλουν νέες υπέρμετρες αυξήσεις φόρων.

Συνεπώς το δεύτερο επείγον θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η εφαρμογή μιας συνολικά βιώσιμης λύσης για το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης που ορίζουν οι επεξεργασίες της ΓΓ Ιδιωτικού Χρέους.

Ως Σύλλογος έχουμε επεξεργαστεί ένα πλαίσιο μέτρων για τα παραπάνω τα οποία ζητούμε να σας παρουσιάσουμε ώστε να βρεθεί λύση σε μια κατάσταση που έχει οδηγήσει σε απόγνωση εκατοντάδες συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                      ο Γενικός Γραμματέα
Χρήστος Τσιλώνης                   Γεώργιος Δέδες