Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

08.01.2018 Ενημέρωση για Λοιπές Προσφορές Ασφάλισης Κατοικίας

 

08.01.2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε προηγούμενη ανακοίνωση της Ομάδας Δανείων (12.11.2017) σχετικά με την υποχρέωσή μας, στα ενυπόθηκα στεγαστικά να υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης, είχαμε αναφέρει ότι "μετά τη διερεύνηση της αγοράς και την αναζήτηση καλύτερων οικονομικά αλλά και τεχνικά λύσεων, θα σας ενημερώσουμε για δυνατότητες σύναψης συμβολαίων ασφάλισης κατοικίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο."

Σε συνέχεια της από 19.11.2017 ανακοίνωσής μας με την οποία σας παρουσιάσαμε την πρώτη σχετική πρόταση, με την παρούσα σας παρουσιάζουμε τρεις επιπλέον προτάσεις που κάθε μία προτείνει περισσότερες από μία προσφορές.

Αφού μελετήσετε όλες τις προτάσεις μπορείτε να επιλέξετε από αυτές ή και από άλλες που ενδεχόμενα έχετε υπόψη σας όποια θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, όπως εσείς τις αξιολογείτε.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται είτε τώρα είτε αργότερα, όταν θα πλησιάζουν προς τη λήξη τους τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια, μπορούν να επικοινωνούν απ΄ ευθείας με τους αρμοδίους που αναφέρονται σε κάθε πρόταση για τα περεταίρω.

Διευκρινίζονται ότι:

α) Η Ομάδα Δανείων για την διευκόλυνσή όλων μας και για την επίτευξη κάποιων βελτιωμένων τιμών προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες αναζήτησης και δημοσιοποίησης των προτάσεων.

β) Για την όλη διαδικασία δεν υπάρχει καμία συναλλαγή, οικονομική ή άλλη, εκ μέρους του Συλλόγου ή της Ομάδας Δανείων με τους προσφέροντες.

γ) Οι συνάδελφοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να αποδεχθούν κάποια από τις παραπάνω προτάσεις. Ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους και αποφασίζουν οι ίδιοι κατά πόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν κάποια από αυτές ή όχι.

Η Ομάδα Δανείων Μελών του ΣΣΕΜ

 Για τις προτάσεις της MEGA Broker πατήστε ΕΔΩ

 Για τις προτάσεις της Ζάβρα Γεωργίας (συναδέλφου) πατήστε ΕΔΩ

 Για τις προτάσεις της Victory Promise πατήστε ΕΔΩ