Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

20.02.2018 Ενημέρωση για τα ενδεχόμενα προβλήματα που δημιουργούνται από την καταβολή της δόσης των στεγαστικών δανείων της ΣΣΕ '84 σε καθορισμένη ημερομηνία.

 

2018.02.17


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα ενημερωτικά σημειώματα που έστειλε πρόσφατα η Alpha για τα στεγαστικά της ΣΣΕ '84 αναφέρεται ότι η καταβολή της επόμενης δόσης ορίζεται για τις 26.02.2018. Με βάση αυτή την αναφορά προκύπτουν ερωτηματικά κατά πόσον θα λογίζονται χρεωστικοί τόκοι υπερημερίας στο βαθμό που η σύνταξή μας καταβάλλεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία και δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό μας την 26.02.2018.

Για το θέμα αυτό έχει ενημερωθεί η Ομάδα Δανείων και θα το διερευνήσει τις επόμενες μέρες με σκοπό την αντιμετώπισή του. Για την εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε μέσω του site και της σελίδας F/B του Συλλόγου.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα την Ομάδα Δανείων, μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα διαπιστώνουν που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ή για το οποίο χρειάζονται βοήθεια από πλευράς του Συλλόγου.

Η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου