Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

21.09.2020 - Ανακοίνωση για Ασφαλιστήριο Δανείων μέσω Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής

Ασφαλιστήριο Δανείων ΣΣΕ΄84 μέσω του Συλλόγου Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας

 

Αθήνα 20/09/2020

 

Αγαπητοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά άμεσα τους ασφαλισμένους στο “Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του Συλλόγου Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας” με την τότε Metrolife σήμερα Groupama, που υπογράφτηκε το 2003, με αντικείμενο την κάλυψη των Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84σε περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας. Προσοχή το θέμα αφορά μόνο το συγκεκριμένο συμβόλαιο του Συλλόγου Εργαζομένων και όχι άλλα αντίστοιχα που είχε υπογράψει η Τράπεζα και στα οποία συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι.

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας (σήμερα ΕΝΑΣ), στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει ως συμβαλλόμενος το παραπάνω Συμβόλαιο, ενημέρωσε το Σύλλογό μας την Τετάρτη 16/9/2020 ότι η Groupama ζήτησε  την αποδοχή έως 30/9/2020 σημαντικών τροποποιήσεων στους όρους του παραπάνω συμβολαίου αλλιώς θα προχωρήσει στην καταγγελία του, με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτό, με συνέπεια τον τερματισμό της ασφαλιστικής κάλυψης των συμμετεχόντων.  

Με βάση τα στοιχεία για τους συμμετέχοντες στο Ασφαλιστήριο προκύπτει ότι από τους σημερινούς 1.071 ασφαλισμένους, μετά από ένα πρώτο έλεγχο, οι 824 είναι μέλη του ΣΣΕΜ. Συνεπώς αν και δεν έχουμε θεσμική συμμετοχή στο Ασφαλιστήριο αφορά ουσιαστικά τα μέλη του Συλλόγου μας,

Το Προεδρείο του Συλλόγου σε έκτακτη σύσκεψη, αφού εξέτασε την διαμορφούμενη κατάσταση, κατέληξε κατ΄αρχήν στα ακόλουθα:

  • Να προχωρήσει άμεσα σε ανακοίνωση προς τα μέλη του και να ενημερώσει ειδικά τους ασφαλισμένους με το προαναφερθέν Συμβόλαιο ώστε να γνωρίζουν το θέμα.
  • Να ζητήσει από την Groupama εύλογο χρόνο να μελετήσει το θέμα, άρα η απάντηση έως 30/9/2020 να πάει ένα μήνα αργότερα.
  • Να αναθέσει στην Ομάδα Δανείων την διερεύνηση και αξιολόγηση διεξοδικά του ζητήματος και να εισηγηθεί το συντομότερο δυνατό πρόταση προς το ΔΣ. Η Ομάδα μπορεί να ενισχυθεί για το παρόν θέμα με κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.
  • Να εξετάσει μέσω της Ομάδας Δανείων κάθε πρόταση που ενδεχόμενα υποβληθεί από τα μέλη συνάδελφους μας.
  • Το ΔΣ του Συλλόγου και οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι θα καταβάλλουν  κάθε προσπάθεια ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μελών του Συλλόγου μας.

Ως Σύλλογος παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε για ότι προκύψει.

Υ.Γ. Η παρούσα γενική ενημέρωση είναι προς όλους. Για τους συναδέλφους που συμμετέχουν στο ασφαλιστήριο υπάρχει ειδικότερη ενημέρωση, η οποία θα τους σταλεί με e-mail σε όσους έχουν και φυσική επιστολή προς όλους τους 824.

Για το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

      Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                      Παύλος Δερμενάκης